česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Jizera - dolní tok

Tok řeky není od pramenu až k ústí stejný. Na horním toku má řeka velkou sílu a tudíž převládá erozní činnost. Na středním toku ztrácí svoji dravost. Usazují se kameny a dále je unášen pouze písek a štěrk. Na dolním toku řeka mohutní díky svým přítokům. Dostává se do roviny a tím ztrácí svojí rychlost. A převládá sedimentace (usazování) unášeného materiálu. Dno se zanáčí říčními sedimenty a vzniká niva. Je to oblast, která je při povodních zaplavována a je jimi formována. Po velké povodni se stává, že řeka změní úplně svůj tok, pokud není regulována. Z erozních činností převládá boční eroze. Boční erozí vznikají meandry.

Meandr řeky

Meandr řeky

Meandr je zákrut řeky s úhlem větším než 180 °. Skládá se z jesepního (vnitřního) a výsepního (vnějšího) břehu. Ke zmiňované boční erozi dochází na vnějším břehu, do kterého voda naráží a tím ho vymílá. K usazování naopak dochází u vnitřního břehu. V údolní nivě Jizery se tvoří volné meandry. To znamená, že řeka neustále pozměňuje svůj tok. Dochází k posunování meandrů po směru toku řeky, nebo dokonce může dojít k protnutí šíje meandru. Tím se tok napřímí a ze zbytku meandru vzniká slepé rameno. V okolí Přepeř se nachází několik slepých ramen a u jednoho z nich právě stojíte.

Slepá ramena v okolí Přepeř

Slepá ramena v okolí Přepeř

V místech zaškrcení se usazuje větší množství říčních nánosů, které ho nakonec odříznou od živého řečiště úplně a vznikne z něho jezero, které svým tvarem stále připomíná říční koryto. U jednoho stojíte.

GPS pozice

N 50° 34.849', E 15° 7.414'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz