česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Jezírko pod Táborem

Rašelinné jezírko na západním svahu vrchu Tábor asi 1 km severovýchodně od obce Nový Svět u Lomnice nad Popelkou. Jezírko je napájeno řekou Cidlinou, jejíž „turistický“ pramen se nachází nedaluko odtud. Skutečný pramen Cidliny je na západ od Košova. Podloží Jezírka pod Táborem je tvořeno sedimentárními (usazenými) horninami ze spodního permu (autun asi před 270 milionů let). Jsou jimi především červe¬né arkózy a jílovce stratigraficky náležející k vrchlabskému souvrství. Půdní pokryv tvoří organozem (rašeliná půda) typická a glejová v různých stádiích vývoje, na kterou navazuje organozemní glej. Pro rašeliništní půdotvorný proces je charakteristický zpomalený rozklad i humifikace organických látek. Důvodem pomalého rozkladu je přebytek vody a nedostatek atmosferického kyslíku. Dochází k výrazné akumulaci omezeně rozložených organických látek, to znamená k tvorbě rašeliny.

Hráz

Vypuštěný rybník

V lokalitě byla v roce 1996 vyhlášena přírodní památka Jezírko pod Táborem. Předmětem ochrany je rašelinné jezírko s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Zde je její populace nejvýznamnější v Českém ráji. Kromě rosnatky v tomto rašeliném společenstvu rostou řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), hruštice jednostranná (Orrhilia secunda), žindava evropská (Sanicula europaea). V blízkém okolí, kde je stále dostatek vláhy roste bledule jarní (Leucojum vernum). V jezírku se rozmnožují obojživelníci, např. skokan hnědý (Rana temporaria), v minulosti zde žil také čolek horský (Triturus alpestris). Mezi vzácnější druhy motýlů patří ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae). Z ptačích druhů se zde objevuje kachna divoká (Anas platyrhynchos), pěnice slavíková (Sylvia borin), konipas horský (Motacilla cinerea), v nejbližším okolí králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), křivka obecná (Loxia curvirostra), datel černý (Dryocopus martius), nepravidelně lejsek malý (Ficedula parva).

GPS pozice

N 50° 30.390', E 15° 21.153'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz