česky english deutsch <<< >>>

Historické památky

Všeň

Všeň upoutá návštěvníka geoparku ve směru od Prahy z dálky kostelem sv. Filipa a Jakuba na vrchu Ostrá ve svahu návrší Chlumu. Obec se rozkládá se na návrší nad širokým údolím řeky Jizery. První zmínky o obci jsou z r. 1318. Chlum je tvořen křemennými pískovci teplického souvrství. Pískovcová deska vytvářející výchozy je mocná pouze asi 20 m; v jejím podloží jsou slínovce. Skalní město představuje zbytek západní části hruboskalské pískovcové kry. Vrcholová partie Chlumu představuje jedinečnou ukázku menšího skalního města. Terén je často utvářený gravitačními skluzovými pohyby. Na svazích převládá půda písčitá a údolí Jizery vyplňuje dobrá hluboká ornice. Vlastní hřeben Chlumu je porostlý smíšeným lesem s reliktním borem. Slatinná louka u rybníčka je stanovištěm vzácného spo¬lečenstva nízkoostřicových slatinných luk svazu Caricion davallianae s druhy Vignea davalliana, Eriophorum angustifolium, Viola palustris a Dactylorhiza majalis. Z významných druhů ptáků je pro Chlum charakteristický výskyt Strix aluco, Corvus corax. Počet druhů obohacuje malý lesní rybník Vústra, který využívají z obojživelníků Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Bufo bufo. Přímo ve Všeni se dobře daří krásným ovocným stromům, jako jsou jabloně, hrušky i švestky. Člověk ve Všeni žil již ve starším eneolitu (4082 – 3972 př.n.l.), v mladší době bronzové (1054 – 891 př.n.l.) a raného středověku (1025 – 1164 n.l.). Pozdně středověká až raně novověká hospodářská usedlost na okraji obce (1539 – 1635 n.l.), kterou tvořila 21×10 m obytná stavba dřevo-hlinité konstrukce na podezdívce z valounů, zanikla při požáru. Součástí usedlosti bylo vodní dílo, které mohlo náležet nejspíše k vodnímu hamru nebo k jinému zařízení, kde docházelo ke zpracování železa, jak dokládá i metalická struska a želízka, dláta, průbojníky atd. V historickém středu je škola, fara, obecní hřbitov a kostel. Práh kostela se nachází ve výšce 286,68 m n.m. a ke špičce věže je to 36,4 m. Kostel sv. Filipa a Jakuba z přelomu 13. a 14. století byl novogoticky přestavěný v r. 1836. Na schodišti ke kostelu a hřbitovu se nacházejí barokní sochy šesti světců z 1. poloviny 18. stol. Před kostelem se otvírá úchvatná vyhlídka po veliké části Pojizeří, od Ještědu až za Mladou Boleslav.

Farní chrám svatých apoštolů Filipa a Jakuba

Farní chrám svatých apoštolů Filipa a Jakuba

GPS pozice

N 50° 33.556', E 15° 6.317'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz