česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Hruboskalsko

Hruboskalské skalní město představuje nejúplněji vyvinutý fenomén pískovcového skalního města v CHKO Český ráj s nejvyššími a nejimpozantnějšími skalními věžemi. Jedná se o největší skalní město v Českém ráji čítající kolem 400 věží. Skalní oblast je tvořena slabě až středně litifikovanými, světlešedými křemennými pískovci tzv. hruboskalského kvádru (teplické souvrství. Pískovcové těleso má mocnost asi 120 m, přičemž jednotlivé skalní výchozy jsou vysoké až 80 m.

Historický pohled na skály Hruboskalska

Jedná se o erozní zbytek plošiny, jejíž nadmořská výška dosahuje v průměru 380 m n.m. Směrem do údolí Libuňky jsou některé části plošiny rozčleněny do typických skalních měst, skupin navzájem dosti vzdálených skalních věží přibližně čtvercového či obdélníkového půdorysu, jejichž výška je až několikanásobkem šířky základny. Nejvýraznějšími skupinami skal tvořících dílčí, dokonale vyvinutá skaní města jsou Maják, Kapela a Dračí skály. Jedná se celkem o desítky dokonale vyvinutých skalních věží.

Pohled z vyhlídky na Hrubou Skálu

Pohled z vyhlídky na Hrubou Skálu

Významnou archeologickou lokalitou je masiv Čertovy ruky s nálezy již od mladšího neolitu a největším využitím v době lidu popelnicových polí. Dispozice na skalní ostrožně využívá hrad Valdštejn a novogotický zámek Hrubá Skála. U Konic byly silicifikované pískovce dříve dobývány na stavební kámen a mlýnské kameny.

Hruboskalsko – Sahara

Na vrcholech věží a na okrajích skalních masivů se zachovaly reliktní bory, na příznivějších substrátech pak borové doubravy a kyselé bučiny. Vzácně zde přežila i jedle bělokorá.

GPS pozice

N 50° 33.328', E 15° 11.545'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz