česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Besedické skály

Besedické skály patří mezi nejkrásnější skalní města Českého ráje. Leží přibližně dva kilometry jihovýchodním směrem od známého letoviska Malá Skála. Svoji rozlohou zaostávají za známějšími sklaními oblastmi, ale zato nabízí působivé výhledy a krásná sklaní zátiší. Oblast Besednických skal se dělí Na Chléviště a Kalich a trochu stranou leží vrch Sokol. Výhodou je, že lze celou oblast navštívit během půldenního výletu.

Skalní bludiště Chléviště získalo svůj název díky legendě, podle které tam lidé v době válek ukrývali svůj dobytek. Žlutá turistická značka se proplétá mezi pozoruhodnými skalími útvary, vstupuje do jeskyní a slují a poskytuje řadu vyhlídek. Skalní komplex je tak spletitý, že by se neznalý návštěvník bez značení v bludišti snadno ztratil. Skalní zákoutí jsou zejména působivá pro děti. Ze strany od Malé Skály je první Kinského vyhlídka. V bludišti následují skalní útvary, kterým lidská obrazotvornost dala názvy jako Želva, Lední medvěd nebo Hroch. Žlutá stezka dále vede přes vyhlídku V zátiší a Kde domov můj a k jeskyni Matěje Krocinovského. Odtud je jen pár kroků k Hořákově vy¬hlídce, která patří k nejúchvatnějším. Z Hořákovi vy¬hlídky je Maloskalsko jako na dlani. V hlubokém údolí protéká řeka Jizera, nad ní se tyčí Vranovský hřbet, na protilehlém svahu leží Maloskalská Drábovna a za ní Ještěd. V blízkém okolí Hořákovi vyhlídky je ukryto ve spletitém bludišti Chléviště řada dalších zajímavostí. Nedaleko vyhlídky leží Sluji exulanta Václava Sadovského ze Sloupna.

Kalich se nachází necelý kilometr pěší chůze od obce Besedice na žlutě značném turistickém okruhu. V blízkosti bludiště leží skalní vyhlídka, která skýtá pohled na okolí Besedic.V pěti roklích tvoří tajemný skalní labyrint. Oproti Chlévišti je tato oblast menší, nabízí ovšem také řadu zajímavých míst.

GPS pozice

N 50° 37.697', E 15° 12.485'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz