česky english deutsch <<< >>>

Lidová architektura

Kopicův statek

Výtvory lidového stavitelství patří k pozoruhodnostem geoparku Český ráj. Venkovské usedlosti byly původně roube¬né ze dřeva. Spáry mezi trámy byly vyplňovány hliněnou mazanicí s příměsí plev a slámy, které byly vybíleny vápnem. Kamenné součásti domů z pískovce jsou reprezentovány zápražími, koryty na vodu, sloupky k plotům, vstupními bránami, pískovcovými komíny, chlévy a maštalemi. Usedlosti tvořily obvykle uzavřený celek s velkými vjezdy do dvora, uzavřenými prkennými vraty. Stavby kryly většinou sedlové doškové a šindelové střechy. Patrové i přízemní domy bývají na straně do dvora opatřeny pavlačí s vyřezávanými sloupky. Vyřezávané prvky jsou i na „řezaných obálkách" okolo oken nebo dveří. Typickou ukázku tohoto typu zemědělské usedlosti je v osadě Vrcha u Kacanov tzv. Kopicův statek. K lesní samotě č. p. 64 vede cesta od hřbitova obce Kacanovy mírným svahem nahoru asi 1 km po modré značce. Uzavřený dvorec stojí mezi poli a loukami nad mělkým skalním srázem. Kopicův statek byl postaven Jiřím Jirešem v r. 1787, a proto se původně nazýval Jirošova rychta. Statek je dokladem vysoké úrovně místní tesařské práce. Dvorcová usedlost s roubeným patrovým domem a s hospodářskými budovami. Patří k nejzajímavějším památkám lidové architektury pojizerského typu. Objekt je přístupný severní vstupní a jižní bránou, využívanou pro hospodářský provoz. Brány jsou vystavěny z pískovcových kvádrů. Dominantou dvorce je patrový roubený dům s pavlačí do nádvorní strany se světnicí, síní chlévem, s konírnami a stájí, stodolou a dřevníkem. Patro objektu, které dříve sloužilo jako komory a sýpka, je opatřeno jednoduchým štítem se středovými poli a klasovitě skládanými prkny v rozích, krytým malou valbou. Přestože stavení prošla ve 40. letech 19. století rekonstrukcí, dochovala si původní ráz. Statek je známý z několika filmových pohádek například o Princi Bajajovi a Princi a Večernici.

GPS pozice

N 50° 33.353', E 15° 9.503'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz