česky english deutsch <<< >>>

Novopacko

V Balkách

V bývalém lůmku na Balkách vystupují horniny tzv. ploužnického obzoru, který náleží stratigraficky do střední části semilského souvrství, stáří gzhel (stephan C). Jedná se o období svrchní karbonu (část prvohor), které probíhalo asi před 300 milionů let. Táhne se v úzkém pásu od Borovnice a Pecky, okolo Nové Paky, přes Starou Paku a Syřenov až k vrchu Tábor. Je tvořen převážně pestře zbarvenými prachovci a jílovci s hojnými vložkami tufů, tufitů, tufitických a vulkanodetritických jemnozrnných pískovců a lakustrinních vápenců. Typickým jevem je výskyt čočkovitých vrstviček a hlíz karneolu a zkřemenělých dřev různých typů. Z ploužnického obzoru pocházejí zatím jediné potvrzené nálezy zkřemenělých stonků přesliček (typ Arthropitys), kapradin (typ Psaronius) a kapraďosemenných rostlin (typ Medullosa) na území podkrkonošské pánve. Zajímavostí je také výskyt zkřemenělých rašelin, které tvoří až několik decimetrů mocné čočky.

Zkamenělá dřeva nalezená v této oblasti je možné na zhlédnout v Klenotnici drahých kamenů v Nové Pace.

GPS pozice

N 50° 30.123', E 15° 31.335'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz