česky english deutsch <<<

Novopacko

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Podle tradované legendy měl někdejší havíř Pavel Cimbulovský najít v první polovině 11. století v nedalekých dolech ve Stupné obraz, který následně zavěsil nad studánkou v lese a později jej přenesl do svého příbytku. Pražský biskup Šebíř (Severus) měl dát svolení postavit pro obraz, dle jiného podání však pro sochu, kapli, která měla stávat v místě nynějšího hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie. Skutečnost je samozřejmě odlišná, nejdéle počátkem 15. století stávala na tomto místě kaple, snad zasvěcená Panně Marii, nahrazená později kostelíkem. Obě stavby byly velice pravděpodobně převážně dřevěné. Samotná soška Panny Marie Novopacké pochází z přelomu 15. a 16. století a poměrně záhy se stala cílem přicházejících zbožných poutníků. Záhy po třicetileté válce se tehdejší majitel kumburského panství Rudolf z Tiefenbachu zavázal v rámci probíhající rekatolizace povolat do Nové Paky řeholní řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, paulány. Výstavba konventu se protáhla na téměř půlstoletí (vysvěcen 1701), současný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie potom v roce 1724. Nová Paka se tak stala po Bozkovu druhým nejvýznamnějším poutním místem regionu, navíc v etnicky českém prostředí. Poutní tradice však byla již koncem 18. století výrazně utlumena zrušením kláštera, k němuž došlo v rámci josefínských reforem.

Interiér poměrně rozlehlého poutního kostela, v tabernáklu jehož hlavního oltáře je uchovávána milostná socha Panny Marie, byl zejména v průběhu 18. století bohatě vyzdoben. Jméno stavitele není bezpečně známo, běžně je však uvažován někdo z okruhu známých Dientzenhoferů. Mezi autory chrámové výzdoby najdeme i známého barokního malíře Petera Brandla. Již v roce 1735 bylo pro snadnější přístup věřících vybudováno tzv. růžencové schodiště (dnešní podoba pochází z masivních stavebních úprav roku 1906). Vlivu poutní tradice lze pravděpodobně přičítat i dodnes živé betlemářství v regionu.

GPS pozice

N 50° 29.835', E 15° 30.963'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz