česky english deutsch <<< >>>

Údolí Plakánek

Poráň

Hradiště Poráň je situováno na skalnaté ostrožně, nacházející se nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, až 40 m nad údolím Plakánek. Hradiště zde vzniklo právě kvůli pískovcové ostrožně. která ze severní, západní a jižní strany nepřístupná díky strmým, skalnatým srázům, které jsou místy úplně kolmé. Pro obyvatele, kteří se chtěli na ostrožně bránit bylo nutné vybudovat opevnění pouze na přístupné, východní straně. Opevnění se skládalo z vnitřního a vnějšího valu, oba doplněné příkopem. Nyní je v terénu zachovalý pouze vnitřní pás opevnění; vnější val byl zjištěn při leteckém snímkování. Vnitřní val je dlouhý asi 100 m, široký mezi 12–14 m a vysoký 2–3 m. Příkop vnitřního opevnění je široký asi 6 m. Původní vstup do hradiště snad mohl být na jižní straně opevnění, kde vnitřní ani vnější val nedosahuje až ke kraji ostrožny. Takto ohraničené hradiště má rozlohu 1,4 ha.

Opevnění mohlo snad být vybudováno buď v mladší době bronzové v období lužické kultury či spíše v pozdní době halštatské. Před vznikem opevnění byla ostrožna osídlena již v mladší a pozdní době kamenné. Hradiště bylo využíváno i ve starší době hradištní (7. – 8.století) a ve 12. Století bylo ještě rozšířeno, na plochu dosahující 2 ha.

Hradiště Poráň je jedním z mnoha důkazů toho, jak člověk od začátku své historie využívá přírodní podmínky Českého ráje k svému užitku. A utváří krajinu kie svému prospěchu, aniž by ji výrazně ničil. Takto nějak by měl vypadat trvale udržitelný rozvoj území.

GPS pozice

N 50° 28.765', E 15° 7.915'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz