česky english deutsch <<< >>>

Údolí Plakánek

Roubenka

Studánka Roubenka je napájena jedním z mnoha pramenů. Díky vlhkému prostředí zde rostou různé druhy mechů a rostlin. Například na jaře zde můžeme vidět bílé květy bledule jarní, která je zákonem chráněná.

Průzračně čistá voda a romantické okolí Roubenky láká nejen dnešní turisty, svoje volné chvíle zde trávil i Fráňa Šrámek, který se narodil v nedaleké Sobotce. Zde čerpal inspiraci a k této studánce se vrací i v některých svých básních.

Ke studánce jako skoro ke každému zdejšímu místu se vážou pověsti. Zde je ukázka jedné z nich z knihy Pověstí z Českého ráje Jaroslavy Velartové (zkráceno):

„Mladý pán z Kosti se jednou večer vracel domů z lovu bez kořisti. Jel zvolna, rozmrzelý neúspěchem, když vtom zahlédl stádo laní a mezi nimi krásnou zlatovlasou dívku v bílé říze. Mladík zůstal nejprve v ohromení stát, ale brzy se vzpamatoval a usmyslil, že dívku získá. Popojel tedy blíž a začal na ni mluvit. Ta ale neodpovídala. Sesedl z koně a okouzlený krásou přistupoval blíž, ale dívka před ním mlčky ustupovala. Mladík, ji tedy prudce uchopil za šaty, až se z jeho pohybu laně ulekly. Také vyděšená dívka se mladíkovi vytrhla a utíkala pryč. Doběhla k nedaleké studánce a v mžiku v ní zmizela. Marně pátral pohledem ve studánce. Vytáhl tedy meč a prozkoumával jím dno. Ale kam bodl, tam se provalil proud. Znovu se rozpřáhl, bodl a z rány ve dně vytryskla pramenem jasná krev. A tu se z hlubin studánky ozval bolestný vzdech. Mladík se ulekl, že dívku zabil. Na setkání s neznámou dívkou ale nemohl stále zapomenout. Často se do těch míst vracel, navštěvoval studánku a doufal, že přece jen přijde záhadné příhodě na kloub. Ale marně. Pouze voda ve studánce stále bublala.“

Pověst obsahuje i pravdivé informace hlavně co se týká vzniku pramenů. Pískovci voda prosakuje a ve větších puklinách se shromažďuje, když dojde k dalšímu porušení pukliny (rána mečem) voda se díky tlaku dostane na povrch a při tom může bublat. Když voda vystupující napovrch bude nasycena železitými sloučeninami může vypadat i jako krev.

GPS pozice

N 50° 28.768', E 15° 7.621'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz