česky english deutsch <<< >>>

Údolí Plakánek

Pilský rybník

Pilský rybník, znám též jako rybník Obora, je napájen vodou z Klenice. Rybník zde zabírá skoro celé údolí. Název Pilský rybník vznikl, protože energie vytékající vody poháněla pilu, z které se zachoval pouze kousek zdi. Pod rybníkem stojí ještě roubená hájovna, která před tím byla údajně mlýn. Podle pověsti v ní žije hastrman, ve skutečnosti zde tráví svůj volný čas nejznámější český vodník Josef Dvořák.

Pilský rybník a jeho okolí je domovem mnoha rostlin a živočichů, mnoho z nich je chráněno zákonem. Ze živočichů můžete spatřit kromě srnek a zajíců také tchoře, jezevce, kuny. V čisté vodě rybníka i raka říčního, který je velmi citlivý na čistotu vody. Dále v údolí můžeme spatřit zvláště chráněného čolka horského nebo skokana štíhlého. Ve skalách a na hradě Kost žijí netopýři, z nichž nejvzácnější je vrápenec malý. Ptáky zastupuje poštolka obecná a krkavec velký. V mokřadech rostou typické rostliny jako úpolín nejvyšší, prstnatec májový, či silenka dvoudomá.

Díky unikátní skladbě této flóry a fauny, byl Plakánek prohlášen v roce 1990 přírodní rezervací Údolí Plakánek. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, reliktních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Přírodní rezervace je samozřejmě i součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Nejstarší chránené krajinné oblasti v české republice vyhlášené již v roce 1955.

Ochrana přírody ovšem neznamená jen vyhlášení chráněné oblasti a určení pravidel chování. Správci se musejí starat a napravovat škody, které způsobí člověk ať již přímo či nepřímo. Kromě úklidu odpadků a obnovy území i zachováním původního složení organizmů. Například správa CHKO Český ráj musela v okolí Pilského rybníka vykácet 0,2 ha akátů, které zabíraly životní prostor původním rostlinám.

GPS pozice

N 50° 28.938', E 15° 7.863'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz