česky english deutsch >>>

Údolí Plakánek

Údolí Plakánek

Nyní se nacházíme na okraji údolí Plakánku. Malebné údolí vyhloubila říčka Klenice a Vesecký potok, který je jejím přítokem. K údolí se váže mnoho pověstí o zmařených láskách a spoustě slz, které byly kvůli nim prolity. Nejpravděpodobněji však název vznikl z toho, že na začátku tohoto údolí, jak dokládají historické prameny, stávala uhlířská chalupa. Když uhlíř začal pálit dřevo na dřevěné uhlí, hustý kouř se linul údolím, a proto není divu, že všichni, kdo z něho vyšli, měli uslzené oči. Plakánek, jako i Prokopské údolí jsou vyhloubeny drobnými vodními toky. Údolí jsou vlastně kaňony vyhloubené v kaolinitických až křemitých pískovcích svrchního turonu a coniaku české křídy. Tyto kvádrové pískovce obsahují jen zřídka nálezy schránek či otisků zkamenělin, a když, tak patří k větším formám mlžů, hlavně k inocerámům a ústřicím. Středně zrnité až hrubozrnné pískovce snadno propouštějí vodu, a tak na dnech kaňonů údolí jsou běžné vývěry údolních pramenů, snad nejlépe viditelné právě v údolí Plakánku. Tím se tato údolí liší od jiných údolí v pískovcových městech Českého ráje, kde hladina spodní vody je mnohem níže a na povrch nevyvěrá. To má vliv i na faunu a flóru v údolí, pro kterou jsou zde díky dostatku vody vhodné podmínky. Proto si užívejte pískovcového kaňonu s travním kobercem lemovaným květenou a zurčícími pramínky a potůčky. Nacházíte se v přírodní rezervací Údolí Plakánek, proto Vás prosíme, dodržujte pravidla chování v oblastech se zpřísněným režimem ochrany. Na těchto územích je zakázáno:

a další

GPS pozice

N 50° 29.382', E 15° 8.056'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz