česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Pohoří na Šumavě

Ve středověku až sem zasahovalo území velešínského statku, tehdy bychom zde našli jen hustý prales – Buchenwald. Už roku 1524 se objevuje slovo Pohorzie, ale tehdy se jednalo o označení potoka. K určitému prvotnímu osídlení zdejšího divokého a nedostupného se rozhodl nejprve hrabě Philipp Emanuel Buquoy. Pohoří začalo vznikat podél cesty do Freistadtu roku 1758. Nová osada se rozvíjela poměrně dynamicky, takže o čtyřicet let později čítala už 68 domu se 116 usazenými rodinami. Koncem 18. století zažádala rozšířená osada o povýšení na městečko (1791), ale žádala marně, přesto však pohorským nebránil tento fakt tomu, aby nazývali své bydliště městysem a používali znak. Navíc se tu konaly týdenní trhy a místo oplývalo určitými zvláštními svobodami. Po sčítání roku 1890 mělo Pohoří spolu s přilehlými osadami 186 domu, v nichž žilo 246 Čechů a 1.077 Němců. Obyvatelé se věnovali především zemědělstvím, domácími ručními pracemi, malováním, a pozlacováním skla. Specifické zdobení skla se odtud velmi rozšířilo. Po roce 1946 kdy byli odsunuti němečtí rodáci, docházelo k zalesňování. Domy se začaly bourat a vysidlování pokračovalo, v roce 1978 byla zlikvidována většina zbylých domů. Dnes prožívá Pohoří své znovu objevení.

GPS pozice

N 48° 36.239', E 14° 41.950'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://