česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Myslivna

Jedná se o význačný bod oblasti Pohořská vrchovina, nachází se 3,5 km severovýchodně od Pohoří na Šumavě. Se svou výškou 1040 m n. m. se řadí na druhé místo za nejvyšší horu Novohradských hor Kamenec (1072 m n. m.). Přírodní památka Myslivna byla vyhlášena roku 1992, má rozlohu 14 ha. V místě je chráněn zbytek přirozeného smíšeného porostu květnatých a acidofilních bučin, které místy přecházejí až k suťovým klenovým bučinám, se soustavou lesních sciofilních pramenišť. Z fauny je významný výskyt plžů, brouků, dvoukřídlého hmyzu a ptáků, vázaných na přirozené smíšené porosty smrkobukového a bukosmrkového stupně.

GPS pozice

N 48° 37.916', E 14° 40.983'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://