česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Leopoldov

Louka, na níž se kolem roku 1750 začaly stavět domky pro rodiny vorařů a dřevařů, se dříve nazývala „Huskerwiese am Buchersbache“. Koncem osmdesátých let 18. Století vyrostla na zmiňované louce další dřevorubecká obydlí, v roce 1790 navštívil rozrůstající se sídliště vládnoucí hrabě Johann Buquoy, jenž jej pojmenoval Leopoldsdorf ke cti svého mladšího bratra Leopolda Alberta. V téže době, kolem roku 1790, byla založena tři vaziště vorů podél tudy protékajícího Pohořského potoka, známá pod novějšími označeními Obere-, Mittlerer- a Untere-Zeughütten, z nichž prvně jmenované je nám známější jako tzv. „Baronův most“. Vaziště Untere-Zeughütten mělo rovněž svůj druhý název Migal a nalézalo se blíže Terčí (Pohorské) Vsi. V roce 1863 tu vznikla panská šindelna, o šedesát let později zde byli obuvník, výčep piva a trafika. Celkem měl Leopoldov 201, stálo tu 21 domků. Po druhé světové válce zprvu nechtěly úřady osadu obklopenou hlubokými lesy osidlovat, nakonec k tomu přeci jenom došlo. Novými usedlíky se stali převážně Rusíni, kteří hlavně pracovali v okolních lesích při těžbě dřeva. Dnes se v Leopoldově nachází především rekreačně využívané objekty, dále tu spatřujeme opuštěnou bývalou ubikaci pro zaměstnance lesních závodů.

GPS pozice

N 48° 38.749', E 14° 38.412'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://