česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Terčí Dvůr - Theresienhof

Na kopci za Pohorskou Vsí, ve směru na Uhliště, stojí několik rozptýlených domků tvořících nepatrnou osadu Terčí Dvůr (dříve 8 domů a 51 obyvatel), jež získala název po hraběnce Therese Buquoy. Poblíž stávala pivonická sklárna a snad také několik sklářských obydlí. V myslivně se v 18. st. nacházela i provizorně zřízená kaple v níž se konaly mše, neboť kostel v Terčí Vsi ještě neexistoval. Roku 1791 byl dvůr coby hospodářská jednotka zrušen, zdejší stavby byly i s okolními pozemky rozděleny. Bývalý dvůr využíval hraběcí lesnický personál, pozemky si z části pronajali lesní zaměstnanci, část převzali sem povolaní cizinci. Do skutečného vlastnictví přešly propachtované polnosti v roce 1852 v souvislosti se zrušením poddanství.

GPS pozice

N 48° 39.464', E 14° 39.041'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://