česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Pohořský potok – historie plavení dřeva

Pohořský potok pramení 2 km jižně od Pohoří na Šumavě v nadmořské výšce 959 m a po 23 km ústí zleva do řeky Černé, v nadmořské výšce 599 m. Průměrný spád je tedy téměř 2°. Využíval se pro plavení palivového dříví i pro voroplavbu, což byla na tak malém toku evropská rarita. První plány na úpravu zdejších potoků pro potřeby plavení si nechal vypracovat František Leopold Buquoy. Dříví se začalo plavit v roce 1777 a o šest let později za Jana Nepomuka Buquoye vypluly po Pohořském potoce a Černé první vory. Na obou tocích postupně vzniklo sedm klauz, byly zpevněny břehy, zřízeny jezy a rechle s propustmi a na březích vyrostly průmyslové podniky. Upravené toky usnadňovaly chod mlýnů a hamrů, palivové dříví směřovalo až do Českých Budějovic a Prahy. V souvislosti s plavbou dřeva vznikla i řada osad.

GPS pozice

N 48° 40.150', E 14° 38.774'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://