česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Pohorská Ves - Theresiendorf

Původní osadu založil roku 1769 Johann Buquoy a pojmenoval ji podle své manželky, hraběnky Theresie. Ves vznikla na pozemcích patřících ke dvoru v Lužnici, jako dřevařská osada. Původně jí tvořily jen dva domy a další pak přibyly, až když se začalo s plavením dřeva. Od svého vzniku až do roku 1945 byla ves součástí buquoyského panství Nové Hrady. V 50. letech 20. st. se stala obcí a její název se změnil z Terčí Vsi na Pohorskou Ves. Už od počátku existence osady se zde usazovali převážně lidé německé národnosti. Roku 1910 zde bydlelo už 365 Němců ve 42 chalupách. Po odsunu Němců, uskutečněném na přelomu let 1945/46, přicházela do osady pestrá národnostní směsice obyvatel – rumunští Češi i Slováci, Maďaři, Bulhaři, Cikáni a také Češi z vnitrozemí, zůstalo zde i několik Němců.

GPS pozice

N 48° 40.220', E 14° 38.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://