česky <<<

Naučná stezka Milíčov

Les

Co všechno je součástí lesa?

Většina z nás si pod pojmem les představí stromy. Někdo z nás ještě přidá houby, borůvky, větve na oheň… Jenže to opravdu není všechno. Ekosystém lesa je tvořen nejen stromy, ale i keřovým, bylinným a mechovým patrem. Do lesa patří samozřejmě veškerá fauna od bakterií po velké savce. Součástí lesa je půda, voda, vzduch, mikroklima, které les vytváří. Celý tento systém propojuje koloběh živin (např. rozklad mrtvého dřeva a opětovné využití rostlinami) a tok energie. Jak bude les vypadat, a které druhy dřevin a bylin v něm přirozeně porostou, se odvíjí zejména od množství vody, živin a nadmořské výšky. V Milíčovském lese tedy najdeme jak olšiny na podmáčených částech, tak doubravy na místech sušších.

lípa srdčitá

lípa srdčitá

Rub listu je šedozelený. V paždí žilek nalezneme chomáčky zrzavých chloupků na rozdíl od běložlutých chomáčků lípy velkolisté.

dub zimní

dub zimní

List má dlouhý řapík, žaludy jsou přisedlé. Oproti tomu dub letní má list s velmi krátkým řapíkem a čepel listu tvoří u řapíku tzv. „pumpky“, žalud má velmi dlouhou stopku.

jeřáb ptačí

jeřáb ptačí

Složený lichozpeřený list s 11 – 19 pilovitými lístky má načervenalé vřeteno.

habr obecný

habr obecný

List s pravidelnou čepelí, která je po okraji dvakrát pilovitá, můžeme zaměnit s jilmem nebo třešní ptačí.

Les

Les

stopa veverka

stopa veverka

Stopa je drobounká a poznáme ji podle dlouhých prstů a drápků.

stopa zajíc

stopa zajíc

Střídají se vždy dvě velké stopy se dvěma malými, ve stopě jsou viditelné zejména dva nejpřednější drápky.

stopa pes

stopa pes

Stopa psa je spíše kulatá až oválná s pěti viditelnými polštářky, vždy najdeme ve stopě čtyři drápky, jelikož psovité šelmy na rozdíl od kočkovitých drápky při chůzi nezatahují.

stopa kočka

stopa kočka

Stopa je podobná stopě psí, ale vzhledem k tomu, že kočkovité šelmy drápky při chůzi zatahují, ve stopě je nenajdeme.

A jak se v takovém lese hospodaří?

Les má z pohledu člověka mnoho užitečných vlastností, neslouží jen jako zdroj dřeva. Má například schopnost zadržovat vodu, zpevňovat půdu, zachytávat prach. A jak je v přírodní památce patrné, les slouží i k procházkám a odpočinku. V Milíčovském lese se hospodaří v souladu s lesním hospodářským plánem, ve kterém je zakomponována nejen potřeba lesního hospodářství, ale i ochrany přírody. Plán obsahuje např. informace o druzích dřevin, obmýtí (věk, ve kterém mají být dřeviny pokáceny), množství vytěženého dřeva, jakým způsobem bude obnovena vykácená část lesa a jakými druhy, kde k jednotlivým zásahům dojde apod. Hned před sebou si můžete všimnout umělé obnovy lesa (cílené vysázení dřevin) po vytěženém smrku nebo v lese kolem nás přirozené obnovy (ze semen okolních stromů).

Víte, jak změřit v lese výšku stromu?

Měření

Měření

Je to jednoduché, najděte na zemi ležící klacík o délce vaší ruky. Vyberte strom, jehož výšku byste chtěli změřit. Pak natáhněte ruku s klacíkem před sebe. Držte ho jen za spodní konec ve svislé poloze a odstupujte/ přistupujte od stromu tak dlouho, než bude klacík opticky splývat se stromem, a to od paty kmene po vrchní část koruny. Od tohoto místa odkrokujte vzdálenost ke stromu. Ta se rovná výšce stromu, jak je znázorněno na obrázku.

GPS pozice

N 50° 1.187', E 14° 31.805'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"
Radek Borovička
e-mail:radek.borovicka@natura-praha.org
http://www.natura-praha.org