česky english deutsch <<<

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

NS Údolí ztracených štol

Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic, leží údolí, kde říčka Olešnice ukládá po miliony let zlato do náplavů. V 60. až 80. letech minulého století zde geologové prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. Byl zde vybudován Hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny a naučná stezka mapující zdejší povrchové i hlubinné dolování. Pravý břeh Olešnice je pokryt pinkami, obvaly i odvaly. Je protkán kanály pro přívod vody do rýžovišť. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. Repliky srubových mlýnů ze středověku byly zhotoveny přesně podle dobových nákresů a původní technikou. V rámci naučné stezky lze vidět místo (optický klam), kde „voda teče do kopce.“ Stezka má 11 zastavení a měří 2,5 km. V hornickém skanzenu lze vyzkoušet rýžování zlata.

Údolí ztracených štol

Údolí ztracených štol

Zlatorudné mlýny – informační cedule

Zlatorudné mlýny – informační cedule

GPS pozice

N 50° 15.095', E 17° 22.022'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://