česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Templ

Lokalita představuje ukázku lesního společenstva typu chlumních dubohabřin na svazích s jižní expozici nad nivou řeky Moravy. Součást navržené Krajinné památkové zóny Nové Zámky. Ve stromovém patře převládá habr obecný a dub zimní, buk lesní a vzácně jeřáb břek. Jsou zde zastavení naučné stezky „Romantický areál Nové Zámky“. Název Templ je odvozen od antického kruhového chrámku na skalnatém ostrohu nad řekou Moravou. Byl označován jako „Templ“ nebo „Freundschaftstem­pel“ – Chrámek přátelství. Krajinářské úpravy jsou součástí přírodně-krajinářského parku okolí Nových Zámků, pocházejí z poloviny 19. století (Lichtejštejnové). Podobné parkové úpravy krajiny najdeme ve Valdicích, Lednici, Kolodějích.

Katastrální území: Mladeč, Řimice

Nadmořská výška: 242 – 255 m n. m.

Výměra: 14,96 ha

Vyhlášeno: 1994

Přírodní rezervace Templ

Přírodní rezervace Templ

Přírodní rezervace Templ – informační cedule

Přírodní rezervace Templ – informační cedule

GPS pozice

N 49° 43.285', E 17° 0.061'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://