česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

NPP a PP Třesín

Významná krajinná dominanta severozápadní části CHKO Litovelské Pomoraví. Památku tvoří převážně zalesněný vrch Třesín (344,9 m n. m.) s povrchovými krasovými jevy a jeskynními systémy. Zde vyvinuté Mladečské jeskyně jsou paleontologické a archeologické naleziště evropského významu. Významnými zástupci jeskynní fauny je několik druhů zde každoročně zimujících netopýrů. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. V chráněném území se nacházejí fragmenty přirozených listnatých lesních porostů (bučiny), lokalita je severní hranicí výskytu některých na Moravě se vyskytujících teplomilných bylin (růže keltská (Rosa gallica), rozchodník bílý (Sedum album)). Na výchozech vápenců jsou vyvinuty povrchové krasové jevy jako závrty, škrapy jsou zde prudké skalnaté srázy nad údolní nivou.

Územím vede naučná stezka Třesín. Na zalesněném vápencovém vrchu jsou umístěny novoromantické stavby z poloviny 19. století (např. zbytky „Rytířské síně“, „Čertův most“ a uměle upravená jeskyně „Podkova“). Stavby jsou součástí komplexu krajinářských úprav zámku Nové Zámky (Lichtenštejnové). Podobné parkové úpravy krajiny najdeme ve Valdicích, Lednici, Kolodějích.

Katastrální území: Mladeč, Měník

Výměra: Národní přírodní památka cca 1 ha, Přírodní památka 143, 08 ha

Nadmořská výška: 290 – 393 m

Vyhlášeno: 1933, přehlášeno 1992

NPP a PP Třesín – informační cedule

NPP a PP Třesín – informační cedule

NPP a PP Třesín

NPP a PP Třesín

GPS pozice

N 49° 42.333', E 17° 1.156'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://