česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Plané Loučky

Plané Loučky jsou rozsáhlým unikátním celkem lučních a mokřadních stanovišť v okolí Mlýnského potoka v jižní části CHKO Litovelské Pomoraví. Rezervace je reprezentativní ukázkou mokřadního území údolní nivy řeky Moravy s vlhkými loukami, rákosinami a řadou periodických i trvalých tůní. Na poměrně malé ploše existuje díky členitému mikroreliéfu velmi pestrá mozaika vegetačních typů. Z významných chráněných druhů rostlin zde roste hrachor bahenní, sítina tmavá, hořec hořepník, upolín nejvyšší. V periodických tůních žije vzácný korýš škeblovka (Lynceus), která je z území Moravy známá pouze odsud. V okolí Mlýnského potoka se vyskytuje bobr, v rákosinách si staví hnízda i nejmenší hlodavec ČR myška drobná (Micromys minutus). Biotopy jsou udržovány sečením 2× ročně. V blízkosti prochází tzv. Moravská dálková cyklostezka (č.51), v západní části je jezero Poděbrady (rekreace), Mlýnský potok je využíván k občasné vodní turistice.

Katastrální území: Horka nad Moravou, Olomouc — Černovír, Olomouc — Repčín

Výměra: 21,27 ha

Nadmořská výška: 215 m

Vyhlášeno: 1952

Přírodní rezervace Plané Loučky

Přírodní rezervace Plané Loučky

Přírodní rezervace Plané Loučky – informační cedule

Přírodní rezervace Plané Loučky – informační cedule

GPS pozice

N 49° 37.036', E 17° 13.988'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://