česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Mladečské jeskyně

Jsou součástí vápencové oblasti Mladečský kras. Tato krasová oblast je tvořena ostrůvky devonských vápenců vystupujících z nekrasových hornin na severním okraji Bouzovské vrchoviny a ze sedimentů řeky Moravy. Mladečské jeskyně jsou největším systémem jeskyní v Kladečském krasu (délka chodeb přes 1200 m). Jeskyně se dříve nazývala Bočkova díra (Fürst Johanns Höhle). Jeskyně představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů se zajímavě modelovanými stěnami a stropy, s krápníkovou výzdobou. Některé chodby zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu (jsou pravděpodobně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí – cromagnonci v Evropě). Zde žili prokazatelně před více než 31 tisíci lety. Bylo zde nalezeno množství kostí vyhynulých zvířat (mamuti, bobři, koně, jeskynní lvi, medvědi, sobi, bizoni, tuři a další).

Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku skutečně nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny, návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí, prohlídka trvá cca 40 minut.

Vstup do Mladečské jeskyně

Vstup do Mladečské jeskyně

Mladečská jeskyně – informační tabule

Mladečská jeskyně – informační tabule

GPS pozice

N 49° 42.391', E 17° 0.936'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://