česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Případní park Velký Kosíř

Vyhlášen Okresním národním výborem v Prostějově v roce 1987 jako tzv. oblast klidu, později (v r. 1992) převedena do kategorie přírodní park. V roce 2000 bylo připraveno vyhlášení stejnojmenného přírodního parku také v části Velkého Kosíře, která patří do okresu Olomouc.

Území přírodního parku pokrývá větší část vrchu Velký Kosíř (441,9 m n. m.), který náleží k Zábřežské vrchovině. Většina podloží je tvořena kulmskými drobami, na východním a jihovýchodním okraji vystupují devonské vápence. V této části území je rozsáhlé bezlesí, využívané v minulosti jako lomy, zahrady a sady. Východní část území je téměř úplně pokryta lesy. Původní teplomilné doubravy byly však z větší části nahrazeny monokulturami smrku ztepilého a borovice lesní. Celý přírodní park je botanicky velmi cenný. Roste zde celá řada chráněných ohrožených druhů rostlin (např: lýkovec vonný, mochna jahodovitá, lněnka Dollinerova, plamének přímý, dymnivka bobovitá, křivatec nejmenší (Gagea minima), kosatec pestrý, růže bedrníkolistá ,vstavač vojenský, vstavač obecný, koniklec velkokvětý , zvonek boloňský.Na bohatá rostlinná společenstva je vázán výskyt pestré fauny, a to zejména hmyzu. V přírodním parku je vyhlášeno pět chráněných území. , a to PR Andělova zmola, NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom, PP Vápenice a PP Studený kout.

Přírodní park Velký Kosíř

Přírodní park Velký Kosíř

Přírodní park Velký Kosíř – informační cedule

Přírodní park Velký Kosíř – informační cedule

GPS pozice

N 49° 33.037', E 17° 2.217'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://