česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Pramen řeky Odry

Pramen se nachází v „Oderském lese“ v oblasti vojenského prostoru Libavá mezi obcí Kozlov a zaniklou obcí Varhošť v mělkém sedle s rozsáhlým rašeliništěm. Prameniště je tvořeno několika stužkami, které jsou zřetelné v době dešťů či tání jarního sněhu. Podle kroniky města Odry z roku 1830 kronikáře F. X. Zimmermanna lokalizovali pramen řeky dva němečtí obchodníci v roce 1823.

Oba v roce 1823 přicestovali do Veselíčka a navštívili zámek majitele místa a lesa, v kterém Odra pramenila, hraběte Leopolda Podstatzkého von Liechtenstein-Kastelkorn. S vědomím hraběte nechali na místě pramene vyklučit lískové křoviny a vyzdít malou, čtyři střevíce (střevíc = 31,6 cm) vysokou studánku, nad kterou dal hrabě postavit šestibokou besídku. Původní prameniště se nacházelo asi o 100 kroků výše směrem na západ, ale strůžky z něj vytékající postupně vyschly a zanikly. Tento pramen byl na starých mapách označován jako „Oder Quelle“ (horní pramen, na rozdíl od pozdějšího spodního „Unter Quelle“, dnešního pramene). Horní pramen se nacházel v tehdejším území obce Varhošť. která patřila komunálnímu statku olomoucké kanovnické kapituly Velká Bystřice. Kapitula tehdy nechala z prestižních důvodů zřídit v místě horního pramene roubenou dřevěnou studánku a prostý čtyřhranný dubový sloup se stříškou nad obrázkem Madony s dítětem. Voda z této dřevěné studánky pak stékala do studánky zděné na dolním prameni. V létě horní pramen vysychal.

Roku 1850 nechalo postavit veseličské panství v místě dolního pramene půlkruhovou zděnou kapličku s červenou kopulovitou střechou, později pokrytou břidlicí, ta zde stála až do roku 1910, kdy byla za vichřice rozbořena padajícími stromy. Později byla postavena dřevěná šestiboká besídka s jehlancovou střechou krytou břidlicí. V roce 1960 zřídila na prameništi správa vojenských lesů ve Velkém Újezdě dřevěnou podezděnou besídku s kamennou dlažbou a studánkou, ve které se však objeví nepitná voda jen z přitékajících stružek v období tání sněhu a velkých dešťů. Pramen byl od 1. června 1991 zpřístupněn pro veřejnost. vyhláškou Újezdního úřadu Vojenského újezdu.

GPS pozice

N 49° 36.850', E 17° 31.213'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://