česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

PP Geologické varhany

Ukázka odkrytého fosilního kuželovitého krasu. Jedná se o geomorfologicky výjimečný krasový útvar, kdy korozně erozní, pohřbený krasový reliéf kuželovitého typu, který vznikl v tropickém třetihorním klimatu, byl zčásti exhumován. Geologické varhany jsou v devonských vápencích vyplněné terra rossou a terra fuscou a překryté spraší. Lokalita je součástí severního území konicko-mladečského devonského krasu. Nejvýznamnějším jevem lokality Brodka jsou geologické varhany v opuštěném lomovém areálu Brodka u obce Měrotín. Jedná se o podzemní krasový jev, vznikající rozpouštěním především podél puklin a na jejich křížení pod půdním pokryvem na povrchu vápenců. Geologické varhany jsou tvořeny svislými prohloubeninami válcovitého, kapsovitého, až protáhle kuželovitého tvaru. Jednotlivé pro hlubně dosahují hloubky od 1 do l0m. Zároveň s tímto procesem dochází k jejich vyplňování reziduem a úlomky matečné horniny a materiálem z pokryvu. Tento typ krasu a chronologie vývoje sedimentů lokality Brodka má mimořádně vysokou přírodovědnou hodnotu a dokumentační význam nejen jako typová lokalita, ale i pro poznání vývoje Mladečského krasu a širšího krajinného území. Pro svou jedinečnost je lokalita využívána při výuce k demonstraci odkrytého geomorfologického fenoménu.

Katastrální území: Měrotín

Výměra: 0,73 ha

Nadmořká výška: 266–270 m

Vyhlášeno: 1981

Přírodní památka Geologické varhany

Přírodní památka Geologické varhany

PP Geologické varhany – informační cedule

PP Geologické varhany – informační cedule

GPS pozice

N 49° 42.217', E 16° 59.772'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://