česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

PP Kamenné proudy u Doušova

Ukázky mrazového zvětrávání (mrazové sruby, kamenná moře) jsou pozůstatkem z poslední doby ledové a příkladem vlivu klimatu na tvar a vývoj terénu. Je zde patrný celý vývoj balvanového proudu od mrazového srubu na horním okraji Dvorského kopce (606,5 m n. m.) až do údolí. Celkem 12 kamenných proudů tvoří nakupené čerstvé ostrohranné bloky drob a slepenců. Povrch větších proudů je stupňovitý a zřetelně zvlněný. Šířka proudů dosahuje 10 m, ojediněle až 16 m, přičemž nejdelší proud má délku 165 m. Kamenné proudy začínají v tzv. sběrných místech pod skalními výchozy až přes 3 m vysokými (amfiteatrální deprese). Hlavními procesy při jejich vývoji byly mrazové zvětrávání a pohyb po svahu za účasti ledu.Celá lokalita je v současné době porostlá souvislým lesem a kamenné proudy se nepohybují. Lokalita je unikátní v rámci Nízkého Jeseníku.

Katastrální území: Domašov nad Bystřicí, Bělá u Města Libavé

Výměra: 21,58 ha

Nadmořká výška: 458–558 m

Vyhlášeno: 1974

GPS pozice

N 49° 43.624', E 17° 26.831'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://