česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

AOPK - krajské středisko Olomouc

Krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny a Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 2/09). Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Předmětů činnosti AOPK ČR je celá řada, blíže jsou uvedené na http://www.ochranaprirody.cz. Správa CHKO Litovelské Pomoraví vykonává v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) činnost odborné organizace ochrany přírody a dále je vybavena pravomocemi speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Na území CHKO administruje Správa CHKO Program péče o krajinu, zajišťuje péči o 27 maloplošných zvláště chráněných území přírody a další rozsáhlé pozemky ve vlastnictví státu. Správa CHKO má svou působnost i mimo území samotné CHKO, kde vydává výjimky pro silně a kriticky ohrožené druhy a zajišťuje péči o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Podrobnější informace jsou dostupné na http://www.litovelskepomoravi.nature.cz/.

AOPK – budova krajského střediska v Olomouci

AOPK – budova krajského střediska v Olomouci

GPS pozice

N 49° 35.463', E 17° 15.111'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://