česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Ptačí oblast Třeboňsko - Fabián

Území se nachází v jižních Čechách, při hranicích s Rakouskem, mezi obcemi Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Lomnice nad Luž., Kardašova Řečice a Lásenice. Navrhovaná ptačí oblast zaujímá 2/3 CHKO Třeboňsko. Převážná část je tvořena tektonickou sníženinou Třeboňské pánve vyplněnou sedimenty druhohorního a třetihorního stáří (pískovce, slepence, jílovce aj.). Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 druhů zde přímo hnízdí. K nejvzácnějším druhům patří např. orel mořský. Součástí ptačí oblasti je rovněž přírodní rezervace Fabián.

Ptačí oblast Třeboňsko – Fabián

Ptačí oblast Třeboňsko – Fabián

GPS pozice

N 49° 3.320', E 15° 0.312'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://