česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Údolí Otavy a Vltavy (Zvíkov)

Navržená ptačí oblast se rozkládá v severní části Písecka na území Středočeské pahorkatiny, mezi obcemi Bohostice, Osek, Čížová a Probulov. Geologické podloží tvoří žulové horniny středočeského plutonu s ortorulami a migmatity. Pro reliéf jsou určující hluboce zaříznutá údolí Vltavy a Otavy, jež jsou lemována rozlehlými kulturními lesními komplexy s převahou smrku a borovice. Část říčních údolí byla zaplavena vybudováním Orlické přehradní nádrže. Prioritním druhem oblasti je výr velký (Bubo bubo) hnízdící ve skalnatých údolích a řada dalších dravců, v rozlehlejších lesních porostech pak kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) či čáp černý (Ciconia nigra). Z tohoto hlediska se řadí okolí Zvíkova a Orlíka mezi nejdůležitější ptačí oblasti v České Republice.

Nadmořská výška: 326 – 570 m n. m. Vyhlášena: 2004 Výměra: 18,431 ha

Údolí Otavy a Vltavy – informační tabule

Údolí Otavy a Vltavy – informační tabule

GPS pozice

N 49° 26.104', E 14° 11.624'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://