česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Čimelice

Archeologické nálezy dokládají, že v okolí obce Čimelice žili lidé již v pravěku. První písemné zmínky o obci se však dochovaly z roku 1445. V roce 1629 byla obec povýšena na městečko. Význam Čimelic vzrostl, když byla skrze město v polovině 18. století přeložena státní silnice spojující Prahu s Pasovem a také zejména po zavedení železnice v roce 1874. V 18. století byl vedle staré tvrze postaven nový zámek v barokním slohu s rozsáhlým anglickým parkem a bohatou sochařskou výzdobou pocházející z dílny Jana Hammera – tzv. „čimelické baroko“. V roce 1850 získali Čimelice Schwanzenbergové. V této době byl, díky rozsáhlým úpravám parku a vznikem nových alejí a břehových porostů, založen základ dnešní mimořádně estetické krajiny mezi Čimelicemi a Orlíkem. Za zajímavost stojí, že tu 12.května 1945 byla podepsána bezpodmínečná kapitulace německých vojsk.

Čimelický zámek s nedalekým anglickým parkem

Čimelický zámek s nedalekým anglickým parkem

GPS pozice

N 49° 27.900', E 14° 4.139'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://