česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Slavkovické louky

Přírodní památka Slavkovické louky se nachází blízko obce Černá v Pošumaví. Nadmořská výška se pohybuje mezi 749 – 774 m n. m. Lokalita leží z části na masivu krystalického vápence. Předmětem ochrany jsou zde zachovalá a druhově bohatá luční a prameništní společenstva. Vyskytují se tu i zvláště chráněné rostliny (dřípatka horská, oměj šalamounek, plavuň pučivá, prha arnika, aj) a živočichové (bramborníček hnědý, ostříž lesní, ťuhýk obecný, krkavec velký, křepelka obecná, ještěrka živorodá aj.).

Pohled na PP Slavkovické louky

Pohled na PP Slavkovické louky

GPS pozice

N 48° 44.230', E 14° 8.602'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://