česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Muckovské vápencové lomy

Přírodní památka Muckovské vápencové lomy se nacházejí poblíž obce Černá v Pošumaví, přesněji 0,5 km západně od osady Mucká, v okrese Český Krumlov. Předmětem ochrany jsou vápencové lomy po neobvyklé těžbě (jámové komorové lomy) s působivými monumenty skalních pilířů. Neobvyklým způsobem těžby vznikly v lokalitě jedinečné útvary, které dnes představují nejlepší exkurzní lokalitu podzemního lomu v Čechách. V poslední době však dochází k častému řícení odloučených desek dolomitického vápence ze stropů komor a zavalování vytěžených prostor. Vlastní území je proto z bezpečnostních důvodů pro veřejnost nepřístupné. Lokalita je významným zimovištěm a shromaždištěm 9 druhů netopýrů s dlouhodobým výzkumem. Rovněž představuje důležitou botanickou lokalitu s výskytem chráněných druhů rostlin.

Katastrální území : Černá v Pošumaví Výměra : 3,38 ha Nadmořská výška : 803 – 823 m Vyhlášeno : 1990

Přírodní památka Muckovské vápencové lomy

Přírodní památka Muckovské vápencové lomy

GPS pozice

N 48° 44.206', E 14° 8.740'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://