česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Rašeliniště Kapličky

Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky se nachází v okrese Český Krumlov, jihozápadně od obce Loučovice. Výměra území činí přibližně 73 ha. Jde o rozsáhlé rašeliniště vrchovištního až přechodového typu zahrnující bezlesé porosty i lesní porosty se smrkem, porosty kříženců borovic (borovice kleč, borovice blatka a borovice lesní), podmáčené smrčiny i řašelinné bezlesí. Středem rezervace protéká Lipový potok. Geologické podloží tvoří žula s několikametrovou vrstvou rašelina v nadloží. Oblast je součástí Přírodního parku Vyšebrodsko. Za významných druhů rostlin se zde vyskytují: kyhanka sivolistá (Andromeda glaucophylla), prha arnika (Arnica montana), klikva bahenní, pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius) či starček potoční (Tephroseris crispa). Typický je výskyt kriticky ohrožených druhů fauny (např. motýlů: hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), perleťovec severní (Boloria aquilonaris)) a ohrožené druhy motýlů (žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný). Dále tu má svůj domov i střevlík Ménétriésův, kvůli jehož ochraně zde byla vyhlášena Evropsky vyznaná lokalita Rašeliniště Kapličky.

Pohled na PR Rašeliniště Kapličky

Pohled na PR Rašeliniště Kapličky

GPS pozice

N 48° 35.873', E 14° 13.745'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://