česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Luna

Přírodní památka Luna se nachází na severovýchodním okraji města Sezimovo Ústí v okrese Tábor. Nachází se v Táborské pahorkatině, na stráni nad Kozským potokem. Předmětem ochrany je slunná jižně orientovaná stráň se suchomilnými travinatými společenstvy a častými výchozy pararulových skalek, která jsou útočištěm řady druhů vzácných plazů (ještěrka obecná, zmije obecná). Lokalita je významná i výskytem vzácných druhů motýlů výslunných luk (okáč bojínkový, přástevník chrastavcový, vřetenuška obecná). Z rostlin zde můžeme najít druhy jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elativ), bojínek tuhý (Phleum phleoides), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), starček přímětník (Senecio jacobaea), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), aj.

Výměra: 1,7 ha. Vyhlášeno: 1990

Chráněná vegetace v PP Luna

Chráněná vegetace v PP Luna

GPS pozice

N 49° 23.099', E 14° 42.212'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://