česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Kladrubská hora

Přírodní rezervace Kladrubská hora leží asi 12 km od Tábora mezi obcemi Dolní Hořice a Kladruby v Křemešnické vrchovině. Zahrnuje lesem porostlou vrcholovou část Kladrubské hory a opuštěný rozlehlý vápencový lom s okolními selskými lůmky. Předmětem ochrany je masiv hory budovaný krystalickými vápenci s vzácnou vápnomilnou flórou a faunou. Díky výskytu celoevropsky chráněného střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calveolus) patří mezi EVL. Z rostlin se zde vyskytuje dále i kriticky ohrožený kyvor lékařský (Ceterach officinarum) či okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elativ). Faunisticky je významný hojný výskyt suchomilky obecné (Xerolenta obvia) a dalších plžů, dřebčíků či ptactva (výra velkého (Bubo bubo), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla).

Vápencové skály v PR Kladrubská hora

Vápencové skály v PR Kladrubská hora

GPS pozice

N 49° 26.132', E 14° 51.052'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://