česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Choustník

Přírodní rezervace Choustník se nachází asi 15 km jihovýchodně od Tábora na protáhlém hřebeni stejnojmenné hory. Předmětem ochrany je skalnatý vrchol Choustníka s fragmenty přirozených smíšených lesních porostů, na něž je vázán výskyt významných druhů ptáků, brouků a dvoukřídlého hmyzu. Přirozené skalní výchozy biotit-muskovitové ortoruly s věžovitým zvětráváním podél puklinových systémů zde vytvářejí skalní město s charakteris­tickými tvary a povrchovými útvary (voštiny, balvanité haldy…), které řadí Choustník mezi geologicky významné lokality.

Přirozené skalní výchozy v PR Choustník

Přirozené skalní výchozy v PR Choustník

GPS pozice

N 49° 19.929', E 14° 50.747'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://