česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Opolenec

Přírodní rezervace a EVL Opolenec se nachází východně od osady Sudslavice (3,5 km od Vimperka) v Šumavském podhůří na prudkých západně orientovaných svazích vrchu Opolenec nad říčkou Volyňkou. Představuje soubor společenstev podmíněných přítomností krystalických vápenců v podloží s druhově bohatými lesními porosty. Dominují zde především lesostepní bory s celou řadou chráněných druhů, vegetace sukulentů či cennéé luční biotopy s hořečkem mnohotvárným, hořečkem nahořklým a dalšími vzácnými a ohroženými druhy rostlin (tořič hmyzonosný, vemeníček zelený, vstavač nachový, hruštička zelenokvětá, atd.). Součástí rezervace je i paleontologická lokalita Sudslavická jeskyně – nevelká podzemní krasová prostora zpřístupněná pro turisty, v níž byly objeveny kosterní pozůstatky pleistocénní fauny.

PR Opolenec

PR Opolenec

GPS pozice

N 49° 5.306', E 13° 47.781'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://