česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Dubné

Obec Dubné se nachází asi 7 km západně od Českých Budějovic. Administrativně je členěna na 4 části: Dubné, Křenovice, Jaronice a Třebín. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263. Obec leží v malebné krajině na úpatí Blanského lesa, jejíž krajinný ráz podtrhuje řada menších rybníků. Dominantou obce je gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým hřbitovem. Zajímavostí obce je několik dochovaných lidových zemědělských usedlostí z 2. pol. 19. st. (zejména čp. 2, čp. 3 a čp. 53). či pozůstatky mohylového pohřebiště z doby bronzové a halštatské v lese Kotlová jihozápadně od obce.

Malé náměstí v obci Dubné

Malé náměstí v obci Dubné

GPS pozice

N 48° 58.605', E 14° 21.605'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://