česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Libějovický park

Přírodní rezervace se rozkládá ve východní části zámeckého parku na jižním okraji obce Libějovice. Důvodem ochrany je přestárlý dlouhodobě neudržovaný krajinářský park s velmi diferenciovanou strukturou (různé věkové kategorie stromů s horní věkovou hranicí asi 300 let). Celkově se na ploše rezervace vyskytuje asi 40 druhů dřevin, zejména dubohabřiny a lipové doubravy a přirozené olšiny. Libějovický park je hnízdištěm mimo jiné i pro ohrožené druhy ptactva jako je např. strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska malého (Ficedula parva), lejska šedého (Muscicapa striata), žluvu hajní (Oriolus oriolus) či kavku obecnou (Corvus monedula). Přírodní rezervace má mimořádný význam z hlediska ochrany biodiverzity.

Nadmořská výška: 431 – 444 m n. m. Výměra: 13,1369 ha Vyhlášeno: 1996

Přírodní rezervace Libějovický park

Přírodní rezervace Libějovický park

GPS pozice

N 49° 6.726', E 14° 11.775'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://