česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Radomilická mokřina

Radomilická mokřina je přírodní rezervace v Českobudějovické pánvi, 0,5 km severně od Radomilic. Rezervace zahrnuje rozsáhlý komplex mokřadní, rašeliništní a luční vegetace v nivě Radomilického potoka. Rozkládá se na ploše 47 ha. Kromě krajinně ekologického významu je území výjimečně cenné i z hlediska botanického a ornitologického, můžeme zde zahlédnout mnoho ohrožených a zvláště chráněných druhů (např. kuňka ohnivá). Negativně je však v současnosti ohrožována vysoušením, šířením nitrofilních druhů či nebezpečím úplného upuštění od hospodaření na loukách a s tím spojeným zánikem cenných lučních společenstev.

Nadmořská výška 393 − 400 m n. m. Výměra 47,0259 ha, Vyhlášeno: 1991

Přírodní rezervace Radomilická mokřina

Přírodní rezervace Radomilická mokřina

GPS pozice

N 49° 7.510', E 14° 15.866'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://