česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

NPR Brouskův mlýn

NPR Brouskův mlýn je lokalizována podél toku řeky Stropnice v Třeboňské pánvi. Území se nachází mezi obcemi Byňov a Borovany. Rezervace vznikla v roce 1991 a zahrnuje asi 3 km dlouhý úsek široké a ploché nivy Stropnice. Hlavním předmětem ochrany přírody je komplex společenstev vodní, mokřadní, rašeliništní a luční vegetace s výskytem mnoha vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Zároveň se jedná o hnízdní a potravní biotop mokřadních druhů ptáků, početné jsou rovněž populace obojživelníků a bohatá entomofauna, především vážky. Hnízdí zde ale také například slavík modráček. Co vás ale na první pohled zaujme nejvíce, je zachovalé živě meandrující koryto řeky Stropnice.

Nadmořská výška: 450 − 460 m n. m. Výměra 138,2 ha

Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

GPS pozice

N 48° 52.483', E 14° 41.750'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://