česky english deutsch >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Vysoký kámen (Slepice)

Nad obcí Klení na Kaplicku se tyčí vrch Vysoký Kámen. Na jeho východní straně se nachází přírodní rezervace stejného názvu. Vrch je vysoký 865 metrů a chráněné území je od obce vzdáleno asi 1 km. Důvodem ochrany je přítomnost přirozeného porostu květnatých bučin na suťovém svahu. Lokalita je zajímavá také jako hnízdiště výra velkého. Ve vrcholové části se nacházejí četné periglaciální skalní útvary (mrazové sruby, skalní hradby aj.) tvořené biotitickou žulou moldanubického plutonu. Z území rezervace je uváděno přes 160 druhů motýlů. Co se týče dostupnosti k lokalitě, je možné dojet do obce Klení autem, ale můžete využít též autobusové dopravy. Z obce ovšem už budete muset pěšky.

Vysoký kámen – Klení

Vysoký kámen – Klení

GPS pozice

N 48° 45.719', E 14° 37.346'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://