česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Památník lovců mamutů

Památník byl vybudován v roce 2006 městem Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a Archeologickým ústavem AV ČR Brno. Na přípravě a výzkumu se podíleli i zahraniční odborníci. Vlastní archeologický odkryv, který poprvé v České republice umožnil konzervovat na místě a zpřístupnit veřejnosti nálezové vrstvy ze starší doby kamenné. Kosti zvířat (mimo jiné drobné savce to je mamut srstnatý, kůň sprašový, sob polární, lev jeskynní, pratur) jsou rozvlečeny na mírném svahu v několika vrstvách. Tvoří je velké celé kosti i polohy drobných spálených kůstek, promísených barvivem. Část kostí je pořezána kamennými nástroji, tak jak člověk ulovené zvíře na místě zpracovával a zužitkoval. Ostatně kamenné nástroje byly rozptýleny i v kulturních vrstvách. Mimořádným nálezem je zlomek kosti zdobené jemným mřížkovitým vzorem. Předmostí u Přerova je významným archeologickým nalezištěm, proslulým zejména paleolitickými vykopávkami značného množství mamutích kostí. Spolu s Dolními Věstonicemi se jedná o nejdůležitější naleziště v Česku. Nejvýznamnějším objevem učiněným v Předmostí je hromadný hrob (označovaný také jako pohřební areál) populace lovců mamutů z doby asi před 26 000–27 000 lety. Tento světově ojedinělý nález učinil a zdokumentoval v roce 1894 badatel K. J. Maška. Na ploše 4,0×2,5 m objevil dvacet lidských koster. Mezi nimi byly dvě kostry dívek ve věku 10–12 let a 15–16 let, sedm koster dětí do věku 10 let a tři kostřičky kojenců od 2 do 6 měsíců. Z dorostlých nebo téměř dospělých jedinců byly tři ženy a čtyři muži. Nejstarší muž dosáhl věku 50 let a měřil 180 cm. Dodnes se jedná o největší objevenou akumulaci koster lidí anatomicky moderního typu. Poprvé na bohaté kosterní pozůstatky pleistocénní fauny, zejména mamutů, upozornil již v 16. století slavný přerovský rodák Jan Blahoslav (1523–1571) ve své Gramatice české. Od 19. století začíná archeologický výzkum. Hojně byly nalezené kosti mamutů a jiných zvířat průmyslově využívány cukrovary na výrobu živočišného (kostního) uhlí (spodia). Spodium se používalo především v cukrovarnictví k odvápnění a odbarvení cukerné šťávy. V současnosti je většina původních lokalit zničená těžbou nebo výstavbou okolních sídlišť. V okolí probíhá naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku. Katastrální území: Předmostí Nadmořská výška: 220 m

Památník lovců mamutů

Památník lovců mamutů

Památník lovců mamutů – informační cedule

Památník lovců mamutů – informační cedule

GPS pozice

N 49° 28.013', E 17° 26.232'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://