česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Škrabalka

Fragment luhu v údolní nivě kolem mrtvého ramene Bečvy na východním okraji Lipníka nad Bečvou. Vodní a bažinná společenstva mrtvého ramene řeky Bečvy s přilehlými fragmenty nivních vlhkých luk a lužních lesů. Významné ptačí hnízdiště. V rezervaci roste přes 220 druhů vyšších rostlin, pravidelně hnízdí 54 druhů ptáků. Mezi zajímavé zástupce fauny patří ledňáček říční (Alcedo atthis) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a na Moravě vzácný druh plže člunice jezerní (Acroloxus lacustris). Zajímavostí je výskyt bledule letní (Leucojum aestivum), která zde byla vysazena v roce 1984 v rámci akce „Dno“ (záchranný transfer rostlin před zaplavením oblasti Novomlýnských nádrží). Mimo výsadbu zde byla objevena i původní populace. V minulosti probíhala v bezprostřední blízkosti rezervace intenzivní těžba štěrků, která byla jednou z příčin změny hydrologických poměrů v neprospěch vodních ploch. Územím prochází frekventovaná turistická trasa a cyklostezka z Lipníka nad Bečvou na hrad Helfštýn. Informace o území jsou také součástí zdejší naučné stezky. Katastrální území Lipník nad Bečvou Výměra: 7,51 ha Nadmořská výška: 226—228 m Vyhlášeno: 1956

Přírodní rezervace Škrabalka

Přírodní rezervace Škrabalka

Přírodní rezervace Škrabalka – cedule

Přírodní rezervace Škrabalka – cedule

GPS pozice

N 49° 31.351', E 17° 35.643'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://