česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Růžičkův lom

Opuštěný vápencový lom, jedna z nejvýznamnějších paleontologických lokalit na Moravě. Lom je součástí velmi význačné botanické lokality. Podloží tvoří mělkovodní vápence devonského stáří které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Rezervace proslula jako bohaté naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny, která zahrnuje zástupce téměř všech tehdy existujících živočišných kmenů. Patří k nim deskoví, tabulární a rugózní koráli, trsy stromatopor, zoária mechovek, schránky plžů, mlžů, hlavonožců, skořepatci, trilobiti a fragmenty ramen, stonků a kalichů lilijic. Touto heterogenitou organismů se lokalita řadí mezi nejbohatší v moravském devonu. Větší část území je porostlá keři lísky obecné (Corylus avellana), brslenu evropského (Euonymus europaeus), slivoně trnité (Prunus spinosa), svídy krvavé (Cornus sanguinea), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) a různých druhů růží mezi nimiž se objevují jednotlivé stromy dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Na travnatých místech se vyskytují teplomilné trávníky s bohatým spektrem cévnatých rostlin. V minulosti se zde těžil vápenec, na dno byl ukládán silniční štěrk, slévárenská struska ze Sigmy Lutín a ojeté pneumatiky, které zde byly dokonce spalovány. Tento navezený materiál byl z lokality odstraněn, pravidelně se provádí probírka a vyřezání náletových dřevin. V okolí vede naučná stezka parku Velký Kosíř. Katastrální území: Čelechovice na Hané Výměra: 1,32 ha Nadmořská výška: 260—318 m Vyhlášeno: 1974, přehlášeno 1990

Národní přírodní památka Růžičkův lom

Národní přírodní památka Růžičkův lom

GPS pozice

N 49° 31.513', E 17° 5.385'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://