česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Státní lom

Památku tvoří západní stěna opuštěného vápencového lomu ležícího cca 1,5 km severozápadně od obce Čelechovice na Hané. Státní lom leží na jihovýchodním úpatí Velkého Kosíře, na rozhraní geomorfologických podcelků Bouzovská vrchovina a Prostějovská pahorkatina. Podloží lomu tvoří mělkovodní vápence devonského stáří, které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. V západní stěně lomu se vyskytují několik málo metrů mocné tzv. „červené korálové vrstvy“, které jsou bohaté na fosilie zástupců prvohorní mořské fauny. Význam Státního lomu spočívá především v odkrytí geologického profilu celého devonského vrstevního sledu, který zde čítá 146 vrstev. Rezervace proslula jako bohaté naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny, která zahrnuje zástupce téměř všech tehdy existujících živočišných kmenů. Patří k nim deskoví, tabulární a rugózní koráli, trsy stromatopor, schránky plžů, mlžů, hlavonožců, skořepatci, trilobiti, ramen, stonků a kalichů lilijic. Tato heterogenita organismů řadí lokalitu mezi nejvýznamnější v moravském devonu. Botanicky patří oblast Velkého Kosíře k nejvýznamnějším územím střední Moravy díky velké geomorfologické a geologické diverzitě substrátů. Území je zajímavé nejen vysokou druhovou bohatostí, ale i z pohledu fytogeografického, jako lokalita nejsevernějšího výskytu řady teplomilných druhů a společenstev na Moravě. Území Státního lomu představuje významné refugium mnoha živočišných druhů. Hodnotná jsou především blokovaná sukcesní stádia křovinobylinného charakteru, na která jsou vázána společenstva xerotermní entomofauny. V minulosti zde byl odkládán odpad (silniční štěrk, slévárenský písek, pneumatiky), který byl odstraněn. Katastrální území: Čelechovice na Hané Výměra: 0,57 ha Nadmořská výška: 260–318 m Vyhlášeno: 1974, přehlášeno 1990

Národní přírodní památka Státní lom

Národní přírodní památka Státní lom

GPS pozice

N 49° 31.813', E 17° 5.070'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://