česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Hranická propast

Hranická propast je nejhlubší propastí ve střední Evropě. Největší dosud naměřená ale nepotvrzená hloubka je 329,5 m. Sonda HYBALL zatím dosáhla 274,5 m. Odborný odhad skutečné hloubky je okolo 700m. Propast nevznikala tvorbou puklin a dutin vsakováním povrchových vod jako u většiny krasových oblastí, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů vystupujících z hlubin. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Na skalách nad hladinou jezírka roste vzácný alpínský relikt kapradiny jelení jazyk celolistý (Asplenium scolopendrium). V okolí propasti se vyskytuje vzácný jeřáb břek (Sorbus torminalis). První zmínka o propasti pochází z roku 1580, byla zachycena i na mapě Moravy Jana Amose Komenského (1627). Voda v jezírku je kyselka. Viditelnost kolísá podle podmínek prostředí od 1m do 60 m. Průměrná viditelnost je 10–15 m. Potápění do větších hloubek lze řešit jen se speciální směsí plynů. Pavel Říha zde dosáhl 23.11.2005 nej­hlubšího ponoru v ČR (-170m).

GPS pozice

N 49° 31.908', E 17° 45.074'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://