česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní památka U bílých hlin

Travnatá step na jihovýchodně orientovaném mírném svahu asi 1 km severozápadně od obce Krčmaň v Třišické pahorkatině. Fragment původní teplomilné subxerotermní vegetace se zastoupením ohrožených druhů rostlin. Celkem bylo nalezeno přes 120 druhů vyšších rostlin. Geologický podklad tvoří devonský vápenec. Původně vyhlášená plocha státní přírodní rezervace byla v roce 1955 ze tří čtvrtin zničena vrtnými pracemi (průzkum ložiska vápence). V roce 1974 bylo chráněné území obnoveno na výměře 0,55 ha v kategorii chráněné naleziště. V budoucnu by bylo vhodné spojit toto území s nedalekou přírodní památkou U Strejčkova lomu v jeden celek. Byl zde zaznamenán výskyt 67 druhů brouků a 19 druhů motýlů. Katastrální území: Krčmaň Výměra: 0,19 ha Nadmořská výška: 232—239 m Vyhlášeno: 1952

Přírodní památka U bílých hlin

Přírodní památka U bílých hlin

Přírodní památka U bílých hlin – informační tabule

Přírodní památka U bílých hlin – informační tabule

GPS pozice

N 49° 31.524', E 17° 19.811'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://